Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het midden van de vijftiger jaren doen zich in Kerkdriel een aantal gebeurtenissen voor, die geleid hebben tot de oprichting van rolschaatsvereniging De Ker-Rolls.
Na al die jaren jaar is het nog steeds boeiend om daar op terug te kijken.

Op straat wordt door veel kinderen druk gerolschaatst. Het is een ware rage. Vooral het hardrijden is erg in trek. En natuurlijk mag het wedstrijdelement niet ontbreken.

Kapelaan Barten heeft in het pastorale team van destijds de taak om zich vooral bezig te houden met het jeugdwerk. Hij is op zoek gegaan naar nieuwe vormen van jeugdwerk. In 1956 organiseert hij samen met een aantal jongeren hardrijwedstrijden op de rolschaats. De belangstelling voor deze wedstrijden is groot.

Als in januari 1957 de oude St-Martinuskerk (Het Witte Huis) leeg komt te staan, wordt dit door interne aanpassingen geschikt gemaakt voor het jeugdwerk. Ook zouden er zelfs hardrijwedstrijden in gehouden kunnen worden!

Hanny Nendels uit Eindhoven komt regelmatig haar vakanties doorbrengen bij haar familie in Kerdriel. Zij is in Eindhoven lid van de Eindhovense Roller Club (ERC). Deze vereniging houdt zich vooral bezig met showrijden. Geïnteresseerd in het rolschaatsen, gaat zij uiteraard eens een kijkje nemen in het Witte Huis. Natuurlijk vertelt zij daar over het rolschaatsen in Eindhoven. Kapelaan Barten weet de ERC naar Kerkdriel te krijgen om een demonstratie showrijden te geven in het Witte Huis. Tijdens de demonstratie van ERC moet kapelaan Barten verzucht hebben ‘zoiets moesten wij in Kerkdriel toch ook hebben'. Naast hem zat wethouder Kruitwagen en zijn antwoord was even nuchter als krachtig ‘Man dat kan toch ook!'. En het bleek inderdaad te kunnen. De zaterdag daarop volgend worden de eerste trainingen reeds gehouden die verzorgd worden door Hanny Nendels. En zo was de oprichting van ‘Rollerclub Kerkdriel' op 2 juni 1957 een feit.

Kapelaan Barten, Martien Lahey (van het postkantoor) en Hanny Nendels zijn de mensen van het eerst uur. In de beginperiode van ‘Rollerclub Kerkdriel' (de naam Ker-Rolls dateert van 1971) is er nog geen sprake van een officiële vereniging met een bestuur en statuten en dergelijke. Pas in 1967 wordt er een officieel bestuur gevormd. In augustus 1973 krijgen zij de erkenning als vereniging en zijn zij aangesloten als lid van de Nederlandse Rolschaats Bond. In oktober 1975 krijgt de vereniging de bestaande buitenvloer aangeboden door het oudercomité.
Deze vloer werd gedeeltelijk bekostigd via een haantjes verkoopactie. Met deze buitenvloer zijn we in staat om onze buitenshows door het gehele land te presenteren. In 1978 ziet onze eerst kerstshow het levenslicht in het Witte Huis.

In 1986 verlaat de vereniging het Witte Huis en wordt Manifestatiehal De Kreek de thuishaven van de Ker-Rolls. Sinds 1976 neemt de vereniging deel aan nationale en internationale showwedstrijden.
In de loop der jaren hebben De Ker-Rolls vele eerste prijzen en andere podiumplaatsen verdiend. Met hun prestaties draaien ze al jaren mee in de top bij de Nederlandse showkampioenschappen. Naast het showrijden wordt er ook al jaren deelgenomen aan de NK-kunstrijden en ook in dit individuele onderdeel van de rolschaatssport heeft de vereniging al verschillende Nederlands Kampioenen in diverse categorieën voortgebracht.